Drukuj

Rzeczoznawca

Andrzej 185x154

W/g słownika języka polskiego PWN: 

  1. rzeczoznawca (biegły, ekspert), to specjalista powoływany do wydawania orzeczenia, lub opinii w sprawach spornych, wchodzących w zakres jego kwalifikacji zawodowych - w języku potocznym: to osoba znająca się na rzeczy (znawca rzeczy),
  2. rzeczoznawstwo (funkcja, lub zajęcie rzeczoznawcy), to biegłość w ocenianiu czegoś i wydawanie orzeczeń w sprawach spornych wynikająca z dobrej znajomości przedmiotu,
  3. biegły (rzeczoznawca, ekspert), to osoba mająca dużą wprawę i doświadczenie w jakiejś dziedzinie, często pełniąca funkcję doradcy przy podejmowaniu społecznie ważnych decyzji.
  4. biegły sądowy, to osoba powołana przez sąd do wydania opinii w zakresie posiadanych wiadomości fachowych.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz