Drukuj

Przedmiot działalności biura

Przedmiotem działalności Biura Rzeczoznawcy w Białymstoku są wszystkie środki trwałe i ruchomości ( z wyjątkiem grup rodzajowych ,,0", ,,1" i ,,2" w/g ,,krst", ,,sww" i ,,pkwiu"), jak następują:3a

Zapisz