logo wschodzacy biaystok480x317

Stosownie do porozumień zawartych z Miastem Białystok uczestnicy programów:           

  • Karta Aktywnego Seniora i
  • Biiłostockiej Karty Dużej Rodziny

karta aktywnego seniora         Karta Duej Rodziny350x330

Otrzymują dodatkowe zniżki w wysokości 20% /dwadzieścia procent / 

  • przy wszelkich zleconych opiniach i ocenach, ekspertyzach i wycenach oraz konsultacjach i badaniach.

 

 

 

Zniżki

Dane do przelewu:

 

posiadacz rachunku: Doradztwo i Pośrednictwo Andrzej Obuchowicz

16-030 Supraśl ul.Kodeksu Supraskiego 27

nr rachunku: 96 1090 2587 0000 0001 4181 7014