Rzeczoznawca

Andrzej 185x154

W/g słownika języka polskiego PWN: 

 1. rzeczoznawca (biegły, ekspert), to specjalista powoływany do wydawania orzeczenia, lub opinii w sprawach spornych, wchodzących w zakres jego kwalifikacji zawodowych - w języku potocznym: to osoba znająca się na rzeczy (znawca rzeczy),
 2. rzeczoznawstwo (funkcja, lub zajęcie rzeczoznawcy), to biegłość w ocenianiu czegoś i wydawanie orzeczeń w sprawach spornych wynikająca z dobrej znajomości przedmiotu,
 3. biegły (rzeczoznawca, ekspert), to osoba mająca dużą wprawę i doświadczenie w jakiejś dziedzinie, często pełniąca funkcję doradcy przy podejmowaniu społecznie ważnych decyzji.
 4. biegły sądowy, to osoba powołana przez sąd do wydania opinii w zakresie posiadanych wiadomości fachowych.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

Zapisz

Zapisz

Przedmiot działalności biura

Przedmiotem działalności Biura Rzeczoznawcy w Białymstoku są wszystkie środki trwałe i ruchomości ( z wyjątkiem grup rodzajowych ,,0", ,,1" i ,,2" w/g ,,krst", ,,sww" i ,,pkwiu"), jak następują:3a

 • ,,3" - maszyny napędowe i elektryczne, kotły, zespoły i agregaty przetwórcze, ...
 • ,,4" - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, ...
 • ,,5" - specjalistyczne maszyny i urządzenia oraz specjalne aparaty branżowe, ....
 • ,,6" - urządzenia techniczne; zbiorniki, aparaty, dźwigi i przenośniki, urządzenia przemysłowe i nie przemysłowe, ...
 • ,,7" - środki transportowe; pojazdy mechaniczne, tabor szynowy i bezszynowy, jak też konny i pływający,....
 • ,,8" - narzędzia przyrządy, sprzęt i aparaty oraz ruchomości i wyposażenie, ...

Zapisz

OC biura

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej Biura

 • Deliktowa i Kontraktowa odpowiedzialność cywilna w zakresie ekspertyz i opinii, jak też wycen maszyn i urządzeń oraz pojazdów ubezpieczona jest w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. / z sumą gwarancyjną na jeden wypadek ubezpieczeniowy w kwocie odpowiadającej równowartości 150 000,00 tys euro /.
 • Ryzyka działalności gospodarczej biura są również objęte ubezpieczeniem Odpowiedzialności Cywilnej przez Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w/g polisy ,,Przedsiębiorca" / z sumami gwarancyjnymi pojedynczych ryzyk: 50 000,00zł - OC deliktowa i 20 000,00 zł - OC kontraktowa/.