logo wschodzacy biaystok480x317

Stosownie do porozumień zawartych z Miastem Białystok uczestnicy programów:           

  • Karta Aktywnego Seniora i
  • Biiłostockiej Karty Dużej Rodziny

karta aktywnego seniora         Karta Duej Rodziny350x330

Otrzymują dodatkowe zniżki w wysokości 20% /dwadzieścia procent / 

  • przy wszelkich zleconych opiniach i ocenach, ekspertyzach i wycenach oraz konsultacjach i badaniach.

 

 

 

Dane do przelewu:

 

posiadacz rachunku: Doradztwo i Pośrednictwo Andrzej Obuchowicz

16-030 Supraśl ul.Kodeksu Supraskiego 27

nr rachunku: 96 1090 2587 0000 0001 4181 7014

 

Zapisz

Zapisz

Rzeczoznawca

Andrzej 185x154

W/g słownika języka polskiego PWN: 

  1. rzeczoznawca (biegły, ekspert), to specjalista powoływany do wydawania orzeczenia, lub opinii w sprawach spornych, wchodzących w zakres jego kwalifikacji zawodowych - w języku potocznym: to osoba znająca się na rzeczy (znawca rzeczy),
  2. rzeczoznawstwo (funkcja, lub zajęcie rzeczoznawcy), to biegłość w ocenianiu czegoś i wydawanie orzeczeń w sprawach spornych wynikająca z dobrej znajomości przedmiotu,
  3. biegły (rzeczoznawca, ekspert), to osoba mająca dużą wprawę i doświadczenie w jakiejś dziedzinie, często pełniąca funkcję doradcy przy podejmowaniu społecznie ważnych decyzji.
  4. biegły sądowy, to osoba powołana przez sąd do wydania opinii w zakresie posiadanych wiadomości fachowych.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

OC biura

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej Biura

  • Deliktowa i Kontraktowa odpowiedzialność cywilna w zakresie ekspertyz i opinii, jak też wycen maszyn i urządzeń oraz pojazdów ubezpieczona jest w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. / z sumą gwarancyjną na jeden wypadek ubezpieczeniowy w kwocie odpowiadającej równowartości 150 000,00 tys euro /.
  • Ryzyka działalności gospodarczej biura są również objęte ubezpieczeniem Odpowiedzialności Cywilnej przez Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w/g polisy ,,Przedsiębiorca" / z sumami gwarancyjnymi pojedynczych ryzyk: 50 000,00zł - OC deliktowa i 20 000,00 zł - OC kontraktowa/.